Renovering och underhåll

Du som hyresgäst har ansvar för att sköta om din lägenhet.

LÄS VÅRT INFORMATIONSBREV
READ OUR INFORMATION LETTER

Allmänna råd om inomhustemperatur

Detta gäller:
Enligt Boverkets byggregler BBB KAP 6 Allmänt råd Byggnader bör vid DVUT (Dimensionerande vintertemperatur)utformas så att den lägsta riktade operativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 grader C i bostads- och arbetsrum och 20 grader C i hygienrum och vårdlokaler samt för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K och yttertemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 grader C (i hygienrum lägst 18 grader C och i lokaler avsedda för barn lägst 20 grader C)och kan begränsas till högst 26 grader C.

I Socialstyrelsens författningssamling allmänna råd SOS 2005:15 finns råd om indikerande mätning och utförlig mätning.
Utifrån dessa regler, har Granitvalvet bestämt att gällande inomhustemperatur i bolagets lägenheter, vid enkel mätning i vistelsezonen, skall vara 20 grader +/-0,5 grad. Detta har visat sig vara en temperatur som de flesta människor trivs med.

Vad vistelsezon är:
Definition enligt boverkets byggregler kap 6.
Vistelsezon begränsas av två horisontella plan, ett på 0,1 meters och ett annat på 2,0 meters höjd.

Samt vertikala plan 0,6 meter från ytterväggar eller andra yttre begränsningar, dock 1 meter vid fönster och dörr.

Så här gör vi om en hyresgäst anser att temperaturen är för låg.
Fastighetsskötare kommer och kontrollmäter och konstaterar om temperaturen ligger fel eller ej i förhållande till nivå 20 grader+/- i vistelsezonen. Om temperaturen ligger rätt skall hyresgästen bli informerad om detta och ärendet är därmed avslutat. Om temperaturen ligger fel i förhållande till nivån åtgärdas detta detta.

Att tänka på:

  • Inomhustemperaturen kan hålla rätt värde trots att elementet känns kallt.
  • Värmesystemet regleras i de flesta av våra hus med både utom-inomhusgivare.
  • Vår, sommar och höst kan därför elementen ibland kännas kalla trots att temperaturen i lägenheten är uppnådd.