Uppsägning & avflytt

Uppsägningstiden är alltid 3 månader oavsett om du väljer att flytta ur tidigare. Uppsägningen ska göras på denna blankett och vara undertecknad av samtliga kontraktsinnehavare.

BLANKETT FÖR UPPSÄGNING >>

Under uppsägningstiden är du skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten fastän du ej flyttat ut.

Avflytt
Vid avflytt ska lägenheten besiktigas. Dels utförs en förberedande besiktning snart efter er skriftliga inkomna uppsägning. När lägenheten, förråd samt garage är tömda och städade, datum för avflytt, görs en slutbesiktning. Alla utrustningsdetaljer som tillhör lägenheten t.ex. dörrar, hatthyllor och gardinbeslag ska lämnas kvar i lägenheten. Vi kontaktar er för både för-beredande besiktning som slutbesiktning. Nycklar och ev. taggar återlämnas genom kvittering avflyttningsdagen eller näst-följande vardag.

Checklista att tänka på vid avflytt

Allt annat övrigt att tänka på under tiden från att du sagt upp lägenheten hittar du här i vår checklista för avflytt:

 • Vi vill eventuellt göra en förhandsbesiktning på lägenheten, om så är fallet kontaktar vi dig.
 • Städningen är en viktig del av besiktningen. Innan flytt skall lägenheten städas grundligt. Om städningen inte godkänns innebär det en kostnad för dig då vi anlitar städfirma. Här hittar du broschyr med CHECKLISTA FÖR STÄDNING>>
 • Vinds- och/eller källarförråd samt garage skall tömmas och städas.
 • Besiktning av lägenheten görs när den är tömd och städad. Det är bra om du själva kan vara med vid besiktningen. Kontakta oss i god tid för att boka tid.
 • Har du utfört egna åtgärder i lägenheten, exempelvis målat och tapetserat, ska detta ha utförts på ett fackmannamässigt sätt och inom en neutral färgskala, om inte åtgärdas det på din bekostnad.
 • Persienner och andra installationer, exempelvis diskmaskin, kan övertagas/inlösas av nästkommande hyresgäst, kommer Ni inte överens skall persiennerna/installationen tas bort. Eventuella skador och fönsterbågar återställs. I annat fall blir du ersättningsskyldig för återställandet.
 • Onormalt slitage och skador ersätts av den som flyttar från lägenheten. Fettfläckar på väggar är ett vanligt exempel på skada som måste ersättas.
 • På avflyttningsdagen ska samtliga nycklar och övrigt tillhörande lägenheten lämnas till vårt kontor eller till vår besiktningsman i samband med besiktningen om inte annat avtalats.
 • Saknas nycklar till lägenheten vid avflytt byter vi lås. Kostnaden debiteras dig.
 • Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som vill se din lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för det.
 • Kom ihåg att avsluta ditt elabonnemang när du flyttar. Annars kan du bli felaktigt fakturerad av elbolaget.
 • Adressändra och flytta telefonen i tid.