Hyra & betalning

Alla som hyr våra lägenheter och lokaler av oss betalar hyran en månad i förskott. Hyran ska alltid betalas senast den sista vardagen i månaden före den månad hyran avser. Exempelvis skall hyran för februari vara betald till oss senast sen sista vardagen i januari.

Vi skickar ut hyresavier kvartalsvis, vilket betyder att du får tre fakturor samtidigt som avser kommande tre månader.
Är du försenad med hyran kommer du att få en påminnelse och förseningsavgift. Alla påminnelser och krav sköts av Intrum AB. Du kan antigen välja att betala dina fakturor med autogiro eller bankgiro.

Autogiro

Autogiro är smidigt och bekvämt sätt att betala hyran. Med autogiro dras hyresbeloppet automatiskt från ditt konto på förfallodagen.
Ansökan om autogiro görs på denna BLANKETT som ni sedan skickar till oss på: info@granitvalvet.se

Bankgiro

Du kan betala din hyra direkt till vårt bankgironummer 126-1601 Kom ihåg att märka inbetalningen med det ocr-nummer som finns på utskickad hyresavi.