Dataskyddsförordningen GDPR

Hantering av dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft som lag i Sverige den 25 maj 2018. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Syfte
Dataskyddsförordningen skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Personuppgifter hos Granitvalvet
En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadresser.
De personuppgifter som du lämnar till oss på Granitvalvet i samband med att du söker bostad, förråd, parkeringsplats eller lokal, och senare tecknar ett hyreskontrakt-/avtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra kontraktet/ avtalet. Det gäller bl.a. hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst. Det gäller även personuppgifter som inhämtats under hyrestiden som kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

När du erbjuds bostad hos oss
När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten och behandlar anställningsintyg andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.
Har du en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.
Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.

Under hyresförhållandet
När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi till exempel dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar. När vi skickar information till dig som du behöver.
Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till företag och organisationer som vi samarbetar med, t.ex. företag som utför tjänster i våra fastigheter.
Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Granitvalvet.
Granitvalvet behandlar även personuppgifter för bl.a. statistik, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser samt systemtester. Uppgifterna behandlas i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartner. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar och för att besvara frågor samt i övrigt behandla Dina frågor eller ärende.
Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva föra om det till exempel förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter. Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.
Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år eter åtagandes eller beslutet slutat gälla.

När ditt hyresförhållande är slut
Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i mist två år därefter som till exempel hyresavtalet, beslut från socialnämnd och studieintyg. Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, till exempel betalningar kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter
Om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för marknadsföringsändamål kan du när som helst meddela oss detta.
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att inte behandlar dina uppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Lägenheter

Vill du bli hyresgäst hos oss? Utforska våra lediga lägenheter!

Se lediga lägenheter

Lokaler

Vi har lokaler som kan anpassas efter just era behov. Ta en titt på det som är ledigt just nu.

Se lediga lokaler

Parkering

Vi har parkeringar tillgängliga att hyra i centrala Ludvika.

Se lediga parkeringsplatser